Ekonomske posljedice pandemije

Revizija: Mjere neučinkovite, korisnici subvencija smanjivali broj zaposlenih

Nisu se poduzimale aktivnosti kako bi se poboljšala dostupnost sredstava najugroženijim gospodarskim subjektima. Isplata subvencija doprinosa za obavezna osiguranja počela je više od dva mjeseca nakon stupanja Zakona na snagu.
Gospodarstvo / Flash | 08. 06. 2021. u 16:45 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi ''Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19". Cilj je bio ispitati je li osigurano učinkovito planiranje, realizacija, te praćenje provedbe i ostvarenih učinaka mjera utvrđenih Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je donesen početkom svibnja 2020. godine.

Rezultati revizije pokazali su da mjere nisu adekvatno planirane, blagovremeno donesene i učinkovito realizirane, te da nedostaju sveobuhvatni i transparentni podaci o realizaciji i ostvarenim učincima. Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, kojim su propisane prve značajnije ekonomske mjere pomoći gospodarstvu u okolnostima pandemije, donesen je sa zakašnjenjem i nakon što je već došlo do značajnog pada zaposlenosti u FBiH. U postupku dizajniranja mjera propisanih Zakonom nisu se u dovoljnoj mjeri uvažavale primjedbe socioekonomskih aktera, niti je planiranje mjera koordinirano s nižim razinama vlasti. To je za posljedicu imalo izostanak ciljanih mjera usmjerenih prema potrebama gospodarskih subjekata, naročito onih kojima je u periodu stanja nesreće bio zabranjen rad.

Zakon nije realiziran u skladu s planiranim sredstvima: od ukupno 488 milijuna KM planiranih Rebalansom Proračuna FBiH za implementaciju Zakona, sa 31. 12. 2020. godine utrošen je cca 91 milijun KM, odnosno 18,6% sredstava. Nakon prestanka važenja Zakona, Vlada FBiH je nižim pravnim aktima, tj. odlukama o preraspodjeli sredstava, 100 milijuna KM preraspodijelila na ''Tekuću rezervu Vlade FBiH", od čega je 90 milijuna usmjereno za realizaciju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva FBiH u okolnostima pandemije COVID-19. Sredstva u iznosu od cca 285,6 milijuna KM ostala su nerealizirana.

Nisu se poduzimale aktivnosti kako bi se poboljšala dostupnost sredstava najugroženijim gospodarskim subjektima. Isplata subvencija doprinosa za obavezna osiguranja počela je više od dva mjeseca nakon stupanja Zakona na snagu. Propisani kriterij za ostvarivanje prava na subvencije nije omogućio da se značajnija pomoć pruži najugroženijim poslovnim subjektima koji su u razdoblju lockdowna imali zabranu rada. Utvrđeno je da su korisnici subvencija smanjivali broj zaposlenih iz mjeseca u mjesec, iako je jedan od osnovnih ciljeva subvencioniranja bio spriječiti pad zaposlenosti.

Garancijski fond kod Razvojne banke FBiH, uspostavljen Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, za koji su osigurana sredstva u iznosu od 100 milijuna KM, postao je operativan krajem 2020. godine. Zaključno sa 31. 12. 2020. godine izdana je 21 garancija u ukupnom iznosu od cca 10 milijuna KM, što je 10% od ukupno osiguranih sredstava. Poslovni subjekti iz pojedinih kreditno garantnih programa, poput onih za poljoprivredu, mala, srednja preduzeća i obrtnike, u 2020. godini garancije fonda ili uopće nisu koristili ili su ih koristili u neznatnom iznosu, priopćio je Ured za reviziju FBiH.

Nisu osigurane sveobuhvatne i transparentne informacije o realizaciji pojedinačnih mjera iz Zakona, kako bi javnost imala uvid u realizaciju svih mjera, utrošena sredstva i ostvarene efekte. U skladu s utvrđenim nalazima i zaključcima revizije, konstatirano je da postoji značajan prostor za unapređenje efikasnosti institucija u planiranju i realizaciji budućih mjera za smanjenje ekonomskih posljedica pandemije. Uzimajući u obzir težinu ekonomskih posljedica, kao i nemogućnost gospodarstva da samostalno prevaziđe poremećaje izazvane pandemijom, Ured za reviziju cijeni da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se unaprijedila učinkovitost nadležnih institucija na saniranju posljedica pandemije COVID-19.

Kopirati
Drag cursor here to close