E-trgovina

Pronađen izlaz iz situacije u kojoj su se trenutno našli građani koji kupuju robu preko Interneta

Gospodarstvo / Flash | 02. 02. 2017. u 12:45 Z.S.
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na sastanku dva predstavnika b-h javnih poštanskih operatora  i  Uprave za neizravno oporezivanje BiH, održanom u Banja Luci 1. veljače 2017., Uprava za neizravno oporezivanje predložila je da se izmjenama informacijskog sustava, koji koriste carinski referati omogući realizacija carinskog postupka bez angažiranja špeditera za fizičke osobe.

Uz napomenu da se neće sve robe tretirati po jedinstvenoj stopi carine, nego sukladno vrstama robe i njihovim pripadajućim carinskim tarifama. Na ovaj način pronađen je izlaz iz situacije u kojoj su se našli građani koji kupuju robe na internetu i koji su bili izloženi špediterskim troškovima. Kao poseban problem u Upravi za neizravno oporezivanje naveli su i problem zloupotrebe poštanskih pošiljaka od strane neimenovanih osoba koji ovaj način trgovine zloupotrebljavaju za obavljanje neprijavljene komercijalne djelatnosti, što će se pokušati suzbiti.

Ova procedura će biti aktivna u roku od 7 do 10 dana. Osim toga, predstavnici Uprave za neizravno oporezivanje pozitivno su se izjasnili vezano za inicijativu pošta o povećanju visine vrijednosti robe nekomercijalnog karaktera koja je oslobođena carinskih pristojbi (ili iznos od 100 eura ili prema odredbama EU iznos od 150 eura).

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar je 8. rujna 2016. godine, zajedno s druga dva javna poštanska operatora (BH Pošta i Pošte Srpske), pokrenula inicijativu za izmjenu visine vrijednosti robe nekomercijalnog karaktera u međunarodnom prometu koja podliježe carinjenju. Za ovu inicijativu postoji više argumenata:

  • Izjednačavanje odobrene vrijednost nekomercijalne robe koja se može prenijeti u cestovnom prometu (koja iznosi 200 KM) s robom nekomercijalnog karaktera koja se prenosi poštanskim pošiljkama.
  • Vijeće EU svojom uredbom (1186/2009 od 16. studenoga 2009.) propisuje vrijednost robe nekomercijalnog karaktera na 150 eura po pošiljci, što je b-h poštanskim operatorima prihvatljivo, te podržavaju usklađivanje propisa u BiH s propisima EU kojima su definirane carinske odredbe.
  • Usklađivanje propisa u BiH s realnim stanjem, s trendovima ponašanja korisnika vezano za kupovinu robe preko interneta (u 2016. godini u EU se procjenjuje  E-trgovine na cca. 510 milijardi eura).
  • EU pokreće niz inicijativa kojima se pojednostavljuje i potiče kupovina preko interneta uklanjanjem barijera poput kompliciranih carinskih procedura, pojednostavljivanjem i smanjivanjem terminalnih naknada koje međusobno obračunavaju poštanski operatori za ovu vrstu trgovine, a sve na korist građana (predstavnici Uprave za neizravno oporezivanje BiH i javni poštanski operatori u BiH već su aktivno uključeni u ove inicijative za koje držimo da će uroditi plodovima te pojednostaviti i olakšati procedure kupovine roba preko interneta za građane BiH).

Vjerujemo kako će predstavnici vlasti u BiH prepoznati trendove i veliki potencijal E-trgovine, te pored izmjene carinskih odredbi djelovati i fiskalnim izmjenama zakona kako bi kvalitetnije uredili ovaj vid trgovine, te osigurati i nove prihode. Posebno imajući u vidu da za fizičke osobe zemlje u regiji samo „dijelom“ oporezuju robe nekomercijalnog karaktera koje se naručuju preko interneta (npr. u Hrvatskoj se oporezuje vrijednost robe nekomercijalnog karaktera iznad 22 eura, a roba je oslobođena carinskih pristojbi sukladno EU uredbi za iznose do 150 eura).

Ukoliko se u BiH zakonskim propisima kvalitetnije uredi ova materija svi su na dobitku. I javni poštanski operatori (veći obujam pošiljaka) i građani (povoljnija i jednostavnija kupovina robe na internetu) i država (povećanje prihoda ukoliko usklade fiskalne i carinske odredbe s trendovima EU)", stoji u priopćenju iz Hrvatske pošte d.o.o. Mostar.

Kopirati
Drag cursor here to close