Nema opreme

Pesticidi, ulja, metali: Tko zna kakva se voda pije u HNŽ-u?!

Zbog nedostatka suvremene opreme ne kontroliraju se parametri kao što su pesticidi, fenoli, mineralna ulja i neki teški metali…
Gospodarstvo / Flash | 03. 02. 2020. u 11:52 R.I. | Bljesak.info
Kopirati

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Kako je broj uzetih uzoraka za analize dosta manji od zakonski određenog, teško je sa sigurnošću govoriti o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, odnosno davati ocjenu ukupnog vodoopskrbe'', stoji u izvješću o vodoopskrbi u sklopu u Ocjeni zdravstvenog stanja stanovništva Hercegovačko-neretvanske županije za 2018.

Loš nadzor i pogoršanje

Navodi se kako na području Hercegovačko-neretvanske županije ima dosta kvalitetne vode za piće, ali se zbog nepoštovanja zakonske regulative i veoma lošeg zdravstvenog nadzora pogotovo u lokalnim vodovodima stanje u ovoj oblasti značajno pogoršava.

Stoji to u izvješću o stanju zdravstva na području ove županije koje je usvojeno na posljednjem zasjedanju Skupštine.

Navodi se kako podaci, dobiveni od komunalnih poduzeća pojedinih općina, pokazuju, da se postotak obuhvaćenosti stanovništva opskrbom higijenski ispravnom vodom za piće iz središnjih vodovodnih sustava kreće oko 80%.

''Najčešće se neispravnost vode određuje prema parametrima nađenim pri mikrobiološkom pregledu, dok se dosta rjeđe rade fizičko-kemijske i radiološke analize. Nije rijetko da se o neispravnosti vode sudi retrogradno nakon pojave akutnih hidričnih oboljenja kod ljudi'', navodi se u izvješću.

Ističe se kako su najčešći potencijalni zagađivači su neuređena i ''divlja'' odlagališta.

Nedostatak opreme

''Zbog nedostatka suvremene opreme ne kontroliraju se parametri kao što su pesticidi, fenoli, mineralna ulja i neki teški metali, tako da se ne može dati mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti i kvaliteti vode'', navodi se u izvješću i dodaje kako ''monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i u centralnim vodovodnim sustavima na području HNŽ, nije na zavidnoj razini'', navedeno je.

U izvješću također stoji da je tijekom 2018. godine na području HNŽ iz središnjeg vodovoda na fizičko-kemijsku ispravnost uzet 161 uzorak vode za piće od čega 34 (21%) uzorka nisu zadovoljavala normative postojećeg Pravilnika.

Na mikrobiološku ispravnost iz lokalnih vodoopskrbnih objekata analizirano je 48 uzoraka vode, od čega je 31 (65%) uzorak bio neispravan, što, kako je istaknuto, ''predstavlja pogoršanje stanja u odnosu na 2017. godinu, kada je u pitanju zastupljenost neispravnih uzoraka vode u postotcima''.

Dodaje se kako je tijekom 2018. godine urađen znatno manji broj uzoraka u odnosu na 2017. godinu.

Fekalno zagađenje

''Vodeći uzrok mikrobiološke neispravnosti vode za piće u lokalnim vodoopskrbnim objektima su koliformne bakterije, koje upućuju na fekalno zagađenje vode'', navodi se.

Ističe se kako se ''kontrola vode za piće uglavnom svodila na pregled osnovnih fizičko-kemijskih i mikrobioloških parametara. Manji je broj uzoraka vode u odnosu na broj ES, tako da su podaci o kvalitetu vode koju pijemo na dijelu HNŽ-a nedovoljni. Iz tog razloga se ne može dati adekvatno mišljenje o njezinom kvalitetu'', stoji u izvještaju kojeg su usvojili zastupnici kantonalne Skupštine.

Izvještaj je načinjen u srpnju prošle godine, ali s ena njegovo usvajanje čekalo mjesecima. Trebalo je sačekati da zastušpnjici zasjednu u svoje klupe, a nakon što su zasjeli, izvještaj je ''padao''.

Ističe se kako je kontrola vode za piće, a posebno u lokalnim vodoopskrbnim objektima, koji su izvor snabdijevanja vodom za piće je nedovoljna te da zahtjevi važećih propisa iz oblasti kontrole vode nisu ispoštovani.

Nedovoljni podaci

Navodi se kako se kontrola vode za piće uglavnom svodila na pregled osnovnih fizičko-kemijskih i mikrobioloških parametarate da su ''podaci o kvaliteti vode koju pijemo na dijelu HNŽ-a nedovoljni'' pa se iz tog razloga ''ne može dati adekvatno mišljenje o njezinoj kvaliteti''.

Kaže se kako ''razina učestale fekalne kontaminacije u lokalnim vodoopskrbnim objektima upućuje na povećan stupanj nepravilne dispozicije tečnih i čvrstih otpadnih materija te nepostojanju ili nepoštivanju zona sanitarne zaštite vodoopskrbnog objekta''.

Dodaje se kako u pojedinim općinama kantona mali broj analiziranih uzoraka ukazuje na potrebu jačeg angažiranja sanitarne inspekcije u cilju povećavanja redovnog uzorkovanja vode za piće gradskih vodovoda.

Naglašava se kako je u svim vodovodnim sustavima potrebno osigurati kontinuiranu dezinfekciju vode za piće, a u lokalnim objektima edukacijom stanovništva pokušati doći do poboljšanja stanja.

Velika opasnost

''Na lokalnoj zajednici je teret da tom stanovništvu osigura higijenski-ispravnu vodu za piće, što se može postići njenim kontinuiranim kondicioniranjem i adekvatnim monitoringom. U pojedinim javno-komunalnim poduzećima nisu definirane zone sanitarne zaštite vodozahvata (zbog tehničkih ili drugih razloga, poznatih vodovodnim poduzećima, koja gospodare vodnim dobrom)'', navodi se i dodaje kako je adekvatna kontrola bitna u osiguranju kvaliteta vode za piće za sprječavanje okolnosti koje mogu biti opasne po zdravlje konzumenata i osiguravanje točnih informacija za mišljenje o kvalitetu vode za piće.

Na kvalitetu vode, odnosno njezino zdravstveno stanje, utječu nekontrolirano ispuštanje fekalnih otpadnih voda preko kanalizacijskih sustava u recipijente bez prethodnog prečišćavanja kao i ispuštanje nedovoljno prečišćenih industrijskih voda u nezaštićene recipijente.

Pored toga, ističe se nekontrolirano ispuštanje sanitarnog i komunalnog otpada na neuređene deponije kao i na obale svih vodotoka na području kantona.

''Veliku opasnost u smislu zagađivanja površinskih, ali i podzemnih voda u pojedinim općinama kantona, predstavlja i sam način čuvanja i sakupljanja otpada u gradskim zonama, intenzivno navodnjavanje i korištenje vještačkih đubriva i pesticida u poljoprivredi, neprimjerena eksploatacija pijeska iz korita vodotoka te neposredna blizina cestovnog i željezničkog prometa'', navedeno je, između ostalog, u izvješću o vodi za piće u HNŽ.

Kopirati
Drag cursor here to close