Zakon o radu

Kako koristiti godišnji odmor

Gospodarstvo / Flash | 20. 06. 2017. u 05:58 R.I.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Korištenje godišnjeg odmora prema Zakona o radu Federacije BiH regulirano je članovima 47 – 54. koji propisuju da zaposlenik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor.

Faktor podsjeća kako trajanje odmora mora biti najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana. Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor niti mu se može uskratiti to pravo.

''Radniku se ne može izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u tijeku kalendarske godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj prvi dio godišnjeg odmora najmanje 10 radnih dana, drugi dio godišnjeg odmora koristi se najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine. U vezi s pravom na korištenje godišnjeg odmora, odnosno u slučaju osporavanja korištenja istog, zaposlenici se mogu obratiti nadležnim inspekcijama rada i tražiti obavljanje usmjerenog inspekcijskog nadzora kod poslodavca'', rekli su za Faktor iz Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close