100 posto

HNŽ: Više novca za timove obiteljske medicine

Nagradna plaćanja timovima obiteljske medicine u HNŽ-a
Gospodarstvo / Flash | 17. 04. 2018. u 13:30 Bljesak.info
Kopirati

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije nastavlja aktivnosti na razvoju Primarne zdravstvene zaštite (PZZ) i obiteljske medicine (OM).

Sukladno Strategiji za provedbu reforme iz oblasti zdravstva u HNŽ/K  i svim strateškim dokumentima Zavoda, a u cilju daljnjeg razvoja obiteljske medicine Zavod  kontinuirano radi na povećanju obima osiguranika pokrivenih OM, motiviranju mladih liječnika da se tijekom školovanja opredjeljuju za specijalizaciju iz obiteljske medicine, te iznalaženju novih modela nagradnog plaćanja i evaluacije rada verificiranih timova obiteljske medicine, priopćeno je iz ZZO HNŽ-a.

Kako bi stimulirao rad obiteljskih liječnika i medicinskog osoblja već petu godinu Zavod izdvaja namjenska financijska sredstva za isplatu varijabilnog dijela dohotka za sve verificirane timove obiteljske medicine u županiji.

 Prethodne četiri godine Zavod je izdvajao po 700.000 KM, na godišnjoj razini dok su u 2018. godini planirana sredstva uvećana su za 100% i iznose 1.400.000 KM.

Ranijih godina verificirani timovi obiteljske medicine stimulirani su prema broju i dobnoj strukturi opredjeljenih osiguranika koje liječe (glavarina) i ključnim pokazateljima kvalitete (QI).

Od ove godine Zavod je uveo i nagradno plaćanje prema pokazateljima izvedbe (KPI). Također, uvedeno je i nagradno plaćanje za pedijatrijske timove i domove zdravlja za kvalitetu rada timova obiteljske medicine.  

Kroz navedena dodatna plaćanja cilj Zavoda je nagraditi kvalitetu usluge pruženu osiguraniku, posvećenost obiteljskih liječnika praćenju faktora rizika kod svakog osiguranika, opterećenost liječnika brojem opredijeljenih pacijenata, posvećenost u propisivanju terapije i utjecaja iste na zdravlje osiguranika kao i  pravilno vođenje bolovanja u cilju zaštite osiguranika, poslodavaca i Zavoda.

Značajan napredak u razvoju obiteljske medicine i jedan od pokazatelja učinka dosadašnjeg rada i ulaganja u obiteljsku medicinu je povećanje broja verificiranih timova obiteljske medicine u HNŽod 10 % ( u 2017. godini 63, a u 2018. godini 69 verificiranih timova obiteljske medicine), te povećanje broja osiguranika kojima se zdravstvena zaštita osigurava kroz timove obiteljske medicine za 9% (u 2017. godini cca. 114.000, a u 2018. godini cca. 128.000 osiguranika) kao i nagradno plaćanje 6 pedijatrijskih timova koji su ispunili uvjete propisane Standardima i normativima zdravstvene zaštite u F BiH.

 

Planirana sredstva biti će raspodijeljena na sljedeći način:

  • glavarina za timove obiteljske medicine (TOM-ove) - 450.000,00 KM
  • pokazatelji kvalitete QI (tlak, BMI, pušački status, glikemija, kućne posjete, uzimanje materijala za laboratorijske nalaze u ambulanti i dr.) - 100.000,00 KM
  • pokazatelji izvedbe KPI (racionalno propisivanje lijekova s Liste lijekova Zavoda, stopa bolovanja i dr.) - 350.000,00 KM
  • glavarina za pedijatrijske timove - 50.000,00 KM
  • stimulacija domovima zdravlja za poželjno postupanje njihovih obiteljskih liječnika -450.000,00 KM

Strategijom je, kroz godine, planirano postupno povećanje sredstava za nagradno plaćanje. Također, planirana je promjena odnosa  između glavarine, pokazatelja izvedbe i pokazatelja kvalitete  u korist pokazatelja izvedbe (KPI) i pokazatelja kvalitete (QI). 

Kopirati