Očekuje se rast vodostaja

BiH ne očekuje veće poplave

U naredna dva dana očekuje se dodatni rast vodostaja rijeka, ali ne i veće poplave
Gospodarstvo / Ekologija | 19. 07. 2021. u 12:52 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Padavine koje traju već nekoliko dana i koje se prognoziraju u naredna dva dana uvjetovale su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save u izjavi za Fenu kažu da je prethodnih dana došlo do blagog povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save), dok se u naredna dva dana uslijed prognoziranih padavina očekuje dodatno povećanje vodostaja, naročito na slivovima rijeke Bosne (slivovi rijeka Spreče, Usore, Krivaje, Željeznice, Lašve itd.), rijeke Drine (sliv rijeke Prače) i rijeke Tinje.

''Prognozirana povećanja vodostaja na većim vodotocima ne bi trebala dovesti do većih problema, odnosno izlijevanja vodotoka iz korita. Mogu izazvati eventualna lokalna izlijevanja na bujičnim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Posebnu pažnju treba obratiti na bujične vodotoke na cjelokupnom slivu rijeke Bosne, kao i na slivovima rijeka Prače i Tinje. Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH se očekuje do kraja dana 20.07.2021. godine, nakon čega će uslijediti stabilan period bez padavina'', navode iz Agencije.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu s Federalnim operativnim planom obrane od poplava. Po dostizanju vrijednosti mjerodavne razine vodostaja pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Iz Agencije dodaju da treba imati u vidu da su ovo orijentacione prognoze na osnovu projiciranih podataka padavina, što može imati utjecaj i na dostignute vrijednosti vodostaja. Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uvjeta koji se očekuju u naredna dva dana, AVP Sava nastavlja s redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

''I dalje sugeriramo povećan oprez nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima'', poručuju iz AVP Sava u izjavi za Fenu.

Kopirati
Drag cursor here to close