Sveučilište u Mostaru

Na Građevinskom fakultetu se otvara 'Studij arhitekture i urbanizma'

Gospodarstvo / Flash | 30. 05. 2017. u 16:10 A.M.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru sljedeće godine proslavlja 40 godina od utemeljenja. Od 1978. godine do danas kroz ovaj su Fakultet prošli naraštaji studenata, iznjedrio je stotine diplomiranih inženjera i magistara građevinarstva i iz njegovih redova su stasali najveći stručnjaci iz polja graditeljstva u Hercegovini, ali i šire u regiji. Nakon 30 godina podstanarstva, „građevinci“ su 2008. godine u sklopu investicijskih ulaganja Vlade RH u kampus Sveučilišta u Mostaru dobili novu zgradu, moderno opremljenu sa svim znanstvenim i stručnim sadržajima te tako stekli uvjete za kvalitetan rad u godinama koje slijede.

Veliki događaj

Devet godina nakon ulaska u vlastiti prostor, ponovno se realizira jedan „veliki događaj“ u fakultetskoj povijesti. Od akademske 2017./18. godine na Građevinskom fakultetu otvara se Studij arhitekture i urbanizma. Program novog studija bit će predstavljen sutra u 11 sati u Vijećnici Građevinskog fakulteta u Kampusu Sveučilišta u Mostaru. Predstavljanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Nakon višegodišnjih priprema za ovaj studij, prema riječima dekana Građevinskoga fakulteta prof. dr. sc. Ivana Lovrića, sazrelo je vrijeme za njegovo otvaranje. Zahvale svakako treba uputiti i rektorici Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Ljerki Ostojić na ulaganju značajne energije na osiguranju potpore. Na aktivnostima oko pripreme i izrade elaborata Sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma aktivno su radili i buduća dekanica prof. dr. sc. Maja Prskalo, ali i bivši dekan, sadašnji prorektor prof. dr. sc. Ivo Čolak, navedeno je u priopćenju Građevinskog fakulteta.

Do 2008. ključni problem su bili prostorni kapaciteti. Par godina ranije krenula je'Bologna', te posljedično novi zakoni, statuti, pravilnici, integracija, smanjenje financiranja iz proračuna tako da su značajnije pripreme krenule prije tri godine. U prvom redu trebalo je osigurati potporu fakulteta iz RH (Zagreb, Split i Osijek) koji izvode studij arhitekture, a posebice Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba koji je sigurno u kadovskom pogledu najpotentniji.

O studiju i uvjetima za upis

Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma izvodit će se po semestrima kao redoviti studij. Sadržajno je strukturiran kroz obvezne kolegije koji uvode studenta u znanstveno odnosno stručno područje arhitekture i urbanizma. Koncepcija i provedba nastave je potpuno ispunjena prema Bolonjskom procesu budući se upisuje samo 30 studenata. Trogodišnji je studij i vrednuje se sa 180 ECTS.

Uvjeti za upis će se provesti razredbenim postupkom koji se sastoji od dva dijela: opći uspjeh u četverogodišnjoj srednjoj školi, uspjeh iz matematike i likovne kulture ili drugog srodnog predmeta (Likovna umjetnost, Povijest umjetnosti, Umjetnost, Slobodno crtanje, Nacrtna geometrija ili Tehničko crtanje). U slučaju da kod izbora srodnih predmeta bude zastupljeno više predmeta s liste boduje se predmet koji ide u korist kandidatu, odnosno predmet ocijenjen s najvišom ocjenom. Ovaj uspjeh iznosit će 50% ukupno osvojenih bodova koliko će nositi i drugi dio odnosno razredbeni ispit, na kojem se pismenim testovima provjerava: Likovna i grafička sposobnost, poznavanje arhitekture, umjetnosti i opće kulture i znanje iz matematike. Detaljan raspored polaganja razredbenog ispita bit će oglašen na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.

Interes i izvan granica BiH

Veliki interes za ovaj studij postoji i izvan granica Bosne i Hercegovine. Kako jug Republike Hrvatske, uz splitsko sveučilište, gravitira i prema Sveučilištu u Mostaru, u nekoliko proteklih godina na studij građevinarstva upisivano je 20% „brucoša“ iz RH unatoč krizi koja vlada u građevinarstvu. S obzirom na atraktivnost studija arhitekture i informacija dosadašnjih istraživanja taj interes će sigurno biti značajno veći. Tome će sigurno doprinijeti i dosadašnji ugled i status koji Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru ima širom RH.

Uvođenjem novog studija širi se područje djelovanja u sva tri temeljna segmenta Građevinskog fakulteta: obrazovanje, znanost i stručni rad. Naime, taj se fakultet i dosad pokazao i dokazao u području građevinarstva kao relevantan i kvalitetan partner i javnom i privatnom sektoru u rješavanju, vrlo često, najzahtjevijih inženjerskih projekata i studija na općedruštvenu korist svih sudionika. Otvaranjem studija širi se područje djelovanja na arhitekturu i urbanizam i dijelom prostornog planiranja. Kad je riječ o planovima za budućnost i eventualnoj pripremi elaborata za diplomski studij arhitekture i urbanizma, bio bi to dobar potez u sredini koja oskudijeva tim kadrom, naglašava Dekan Lovrić. Okolini trebaju novi profili stručnjaka iz arhitekture i urbanizma, budući da, u ovom trenutku, Sveučilište u Mostaru, ali ni sveučilišta u bližem okruženju ne nude taj kadar.

Definiranje strukture

Državne, entitetske, a posebice županijske i općinske institucije, traže spomenute kadrove i zbog toga se često dolazi do kompromisnih rješenja, odnosno zapošljavanja kadrova koji svojim znanjem i naobrazbom nisu sposobni za rješavanje problema arhitektonskog i urbanističkog inženjerstva.

Tijekom izrade Sveučilišnog preddiplomskog Studija arhitekture i urbanizma promišljana je i struktura Diplomskog studija u kojem će se istaknuti specifičnosti našeg područja. U ovom trenutku je bilo najvažnije napraviti kompatibilan Preddiplomski studij koji omogućuje studentsku prohodnost. Nastavni plan i program Diplomskog studija arhitekture i urbanizma je u fazi početnog radnog materijala, priopćeno je s Građevinskog fakulteta.

Najbolji trenutak za konačno definiranje strukture Sveučilišnog diplomskog studija arhitekture i urbanizma bit će nakon stečenog iskustva u provedbi nastave prve dvije godine Preddiplomskog studija i suradnje s Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba, Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita i Građevinskim fakultetom iz Osijeka.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru već je godinama član Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Mostar), a trenutačno je čak i predsjedajući u toj Udruzi.Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru postao je i članom Udruge hrvatskih fakulteta koji izvode studij arhitekture.

Registracija u tijeku

U tijeku je registracija Udruge hrvatskih studija arhitekture i urbanizma (UHSAU) čiji je Građevinski fakultet (kao fakultet u osnivanju studija arhitekture i urbanizma) ravnopravna članica uz ranije navedene Fakultete (AF Zagreb, FGAG Split, GF Osijek i GF Mostar). Na Osnivačkoj Skupštini održanoj 11. travnja 2017. u Maloj vijećnici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, između ostalog odlučeno je da predsjedavanje UHSAU preuzme Arhitektonski fakultet u Zagrebu na čelu s dekanom prof. dr. sc. Krunoslavom Šmitom. Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru izuzetno se ponosi ukazanim povjerenjem. Članstvo u spomenutoj Udruzi zasigurno je jedan od „alata“ koji će doprinijeti još boljoj suradnji i kvaliteti novonastalog studija.

Polje djelovanja samog građevinarstva je poprilično široko: konstrukcije, hidrotehnika, prometnice, geomehanika, materijali, organizacija i tehnologija građenja, urbano inženjerstvo. Sad kad se proširuje s poljem arhitekture i urbanizma koje uključuje grane arhitektonskog projektiranja, urbanizma i prostornog planiranja, arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja, povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog nasljeđa, te pejsažna arhitektura, sadašnji i budući studenti u ponudi imaju jako široku lepezu mogućeg budućeg obrazovanja i profesionalnog napredovanja.

Kopirati
Drag cursor here to close