MOstarPredstava Kokoš: Veliki zalogaj za družinu i publiku Glumci amateri pokazali su kako kazalište nije bauk, ali i da zahtjevan tekst Nikoja Koljade, može biti pravi izazov, a možda i prevelik zalogaj…
Mostar