Priprema se zakon o povoljnijem umirovljenju pripadnika OSFBiH
Prijedlog zakona
OBJAVA: Četvrtak, 10. siječnja 2013. 16:41
IZVOR:
AUTOR: M.A.
Priprema se zakon o povoljnijem umirovljenju pripadnika OSFBiH
0

Kako stoji u priopćenju Zajednice županijskih udruga umirovljenih pripadnika HVO, 2012. godina protekla je, što se tiče umirovljenih pripadnika HVO-a, u aktivnostima oko pripreme teksta prijedloga zakona o povoljnijem umirovljenju pripadnika OS FBIH

Kako stoji u priopćenju Zajednice županijskih udruga umirovljenih pripadnika HVO, 2012. godina protekla je, što se tiče umirovljenih pripadnika HVO-a, u aktivnostima oko pripreme teksta prijedloga zakona o povoljnijem umirovljenju pripadnika OS FBIH

Tijekom godine ponudeno je 4-5 varijanti na koje su dostavljane primjedbe Federalnom ministarstvu branitelja, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Predsjedniku Vlade FBiH i Predsjedniku FBiH.

"Kako se početkom ove godine intenzivirala aktivnost u parlamentarnoj proceduri donošenja zakona o povoljnijem umirovljenju a da nisu razmatrane a samim time niti korigirane odredbe Prijedloga zakona na koje se Zajednica pozivala upućivanjem svojih primjedbi na radni tekst zakona, želimo upoznati parlamentarne stranke kako bi mogle reagirati na predloženi tekst zakona.

Radi značaja teme i žurnosti u djelovanju tražimo neodložan sastanak sa ovlaštenim predstavnicima parlamentarnih stranaka u FBiH u najkraćem roku", priopćeno je iz ove zajednice.