Treba li ukinuti naknade onima koji primaju plaću iz proračuna BiH?